DYNAMO

Oticon Dynamo je porodica super power zaušnih (BTE 13) slušnih aparata izgrađena na novoj Inium Sense platformi i dizajnirana za korisnike težeg i veoma teškog oštećenja sluha koji žele diskretan uređaj velike izlazne snage. Omogućava lak pristup kontroli jačine i prilagođavanje ličnim potrebama, pružajući pri tome optimalno razumevanje govora.

Dostupne boje:
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO DYNAMO
DYNAMO

Dizajniran za korisnike teškog oštećenja

DYNAMO

Diskretan uređaj velike izlazne snage

DYNAMO

Lak pristup kontroli jačine zvuka

Karakteristike Oticon Dynamo modela slušnih aparata

Oticon Dynamo sadrži jedinstvenu kombinaciju pristupa obradi signala korišćenjem Speech Rescue i Speech Guard funkcija. 

  • Speech Rescue poboljšava razumevanje govora čuvanjem govornih elemenata na visokim frekvencijama koji se najčešće gube. 
  • Speech Guard funkcija kombinujući dve metode pojačavanja zvuka (linearni i nelinearni) u jednom sistemu kompresije pomaže očuvanju finih detalja govora čineći zvuke čujnim, prijatnim i jasnim.

YouMatic je personalni automatski sistem koji kontroliše obradu signala u različitim zvučnim okruženjima prilagođavajući odgovor, direkcionalnost, ublažavanje buke i brzinu kompresije zvuka.

Dynamo modeli pokrivaju područje podešavanja do 6.5 kHz na 4-9 kanala u zavisnosti od modela i omogućavaju formiranje 4 različita programa rada.

Model Dynamo dostupan je u četiri podmodela različitog cenovnog ranga:

  1. Dynamo SP 10 
  2. Dynamo SP 8 
  3. Dynamo SP 6
  4. Dynamo SP 4 

U ponudi je na raspolaganju 7 boja kućišta izrađenih od biokompatilnog i antialergijskog materijala. Dynamo omogućava i upotrebu dodatne opreme za komunikaciju kao što su FM sistem i ConnectLine sistem i tako svojim korisnicima olakšava korišćenje telefona, mobilnih uređaja, televizora i dr.

DYNAMO

 

(Pre upotrebe pročitati uputstvo! O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Oticon slušni aparat je medicinsko sredstvo. Medicinsko sredstvo se može izdati na mestima koja su određena dozvolom ministarstva nadležnog za poslove zdravlјa o obavlјanju prometa na veliko i prometa na malo medicinskih sredstava, na osnovu propisa u oblasti medicinskih sredstava i zdravstvene zaštite može se izdati samo u specijalizovanim prodavnicama. PRODAJA SLUŠNIH APARATA ONLINE ZAKONOM NIJE DOZVOLJENA.)

BESPLATNO ISPROBAJTE OVAJ MODEL

Model: DYNAMO

    Ria 2