RUBY

Oticon Ruby je porodica osnovnih slušnih aparata sa najnovijom tehnologijom.
Oticon Ruby aparati se izrađuju na najnovijoj Velox S platformi i pokrivaju različita oštećenja sluha – od blagog do teškog.

Dostupne boje:
RUBY RUBY
RUBY RUBY
RUBY RUBY
RUBY

Superioran kvalitet zvuka

RUBY

Lako povezivanje

RUBY

Rešenje za dopunu baterija

Karakteristike i visoka adaptibilnost Oticon Ruby-ja omogućavaju širok spektar podešavanja koji korisniku pruža kvalitetno razumevanje ali i podršku tokom obrazovanja, profesionalnog rada i slobodnog vremena.

Najvažnije karakteristike Oticon Ruby slušnih aparata:

  1. Omogućava visok stepen razumevanja govora uz pomoć pravilne detekcije i obrade zvuka uz eliminisanje buke i mikrofonije
  2. Mogućnost uparivanja Ruby aparata sa CROSS sistemom nudi korisnicima sa jednostranim oštećenjima osećaj obostranog slušanja
  3. Oticon Ruby ima mogućnost proširivanja zvučnog spektra u više pojasa i na taj način omogućava komfor pri slušanju
  4. Ovaj aparat se vrlo lako povezuje sa drugim uređajima. U isto vreme može biti povezan sa: Jednim Phone Adapter-om 2.0; Četiri TV Adaptera 3.0; Jednim Connectclip-om (koji može da se povezuje sa 8 uređaja); Jednim Remote Control-om

Sa Iphone telefonima se povezuje direktno, bez posrednika. Pomoću Oticon On aplikacije možete pojačavati, smanjivati i menjati programe na vašim slušnim aparatima pomoću vašeg pametnog telefona.

RUBY

Oticon Rubi porodicu čine modeli: Oticon Ruby 1 i Oticon Ruby 2 koji mogu biti u nekoliko podmodela: miniRiteminiRite TminiRite R (baterije se pune), BTEBTE PP.

Posavetujte se sa našim audiologom i proverite da li je baš Oticon Ruby pravo rešenje za vaš sluh!

RUBY

(Pre upotrebe pročitati uputstvo! O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Oticon slušni aparat je medicinsko sredstvo. Medicinsko sredstvo se može izdati na mestima koja su određena dozvolom ministarstva nadležnog za poslove zdravlјa o obavlјanju prometa na veliko i prometa na malo medicinskih sredstava, na osnovu propisa u oblasti medicinskih sredstava i zdravstvene zaštite može se izdati samo u specijalizovanim prodavnicama.)

PRODAJA SLUŠNIH APARATA ONLINE ZAKONOM NIJE DOZVOLJENA.

BESPLATNO ISPROBAJTE OVAJ MODEL

Model: RUBY

    Ria 2