Provera sluha – besplatna provera online

Ako se pitate kako proveriti sluh – na pravom ste mestu. Na našem sajtu u svega nekoliko koraka možete proveriti svoj sluh i dobiti rezultate putem mejla. Pogledajte šta obuhvata provera sluha, kako se izvodi i šta Vam govore rezultati i već sada započnite besplatan test slušanja!

Provera sluha

1. Podesite zvučnik ili priključite slušalice

Provera sluha

2. Startujte online test sluha

Provera sluha

3. Unesite e-mail i preuzmite rezultate

Besplatna provera sluha online – kako se izvodi 

Online provera sluha je jednostavna, traje par minuta i predstavlja brz način za početno identifikovanje promena sluha kod osoba koje sumnjaju da imaju oštećen sluh. Ovaj test simulira jednu od životnih situacija kada je prisutna buka da bi saznali koliko dobro možete da se fokusirate na govor, filtrirate i odstranite buku. 

Vaše reakcije će pokazati da li počinjete da osećate gubitak jasnoće sluha sa kojim se suočava veliki broj ljudi što su stariji. Tokom testa, nivo pozadinske buke će se povećavati i smanjivati da bi se testiralo sa koliko buke možete da se izborite pre nego što izgubite fokus na govor.

Pre početka testa biće potrebno da podesite jačinu zvuka na računaru na nivo normalnog govora. Prilikom provere sluha potrebno je da koristite slušalice zbog boljih uslova testa. 

Kada završite test biće potrebno da upišete svoju email adresu na koju će biti poslat rezultat online provere sluha sa stručnim objašnjenjem i preporukom.

Šta znači rezultat iz online provere sluha? 

Vaš rezultat provere sluha biće iskazan na skali od 0 do 100 %. Naravno, što je veći rezultat koji postignete, bolje možete da razumete govor u bučnom okruženju. Rezultat ispod 64% može da ukazuje na pogoršanje sposobnosti razumevanja govora u bučnom okruženju i lošiji sluh, a što je niži, to više treba uzeti u obzir mogućnost da uradite profesionalnu proveru sluha od strane stručnog osoblja

Molimo da uzmete u obzir da bilo koji test za online proveru sluha treba koristiti samo u informativne svrhe i da su oni stvoreni da bi pomogli u početnoj identifikaciji oštećenja sluha i da bi ohrabrili ljude da preduzmu konkretne korake za bolji sluh. Ovaj test nije zamena za profesionalnu audiometrijsku proveru sluha koju sprovode profesionalno školovani audiolozi.

Ohrabrujemo Vas da već danas proverite svoj sluh, a ukoliko uočite da slabije čujete neke zvukove, možete nas kontaktirati radi profesionalne provere u nekom od naših predstavništava širom Srbije!