Tipovi oštećenja sluha

Oštećenje sluha razlikuje se od oštećenja vida.

1. Podesite zvučnik ili priključite slušalice

2. Startujte online test sluha

3. Unesite e-mail i preuzmite rezultate

Kao i oštećenje vida, tako je i oštećenje sluha povezano sa starenjem. Konačno, oštećenje vida postepeno vodi ka otežanom čitanju, jer slova postaju manja, ali kod oštećenja sluha je drugačije. Teže je čuti određene slogove i zvuke. Na primer, konsonanti kao što su F, S ili T lakše nadjačaju glasniji i jači samoglasnici kao što su A, O i U.

Vrste oštećenja sluha

Oštećenje sluha može se dogoditi u bilo kojoj životnoj dobi i iz brojnih razloga. Ali, uopšteno, postoje 3 vrste oštećenja sluha:

1. Konduktivno,
2. Senzurineuralno,
3. Mešovito

Uzroci oštećenja sluha

Najčešći uzroci oštećenja sluha su starenje i izloženost buci.

Takođe, uzroci su i:

  • infekcija tokom trudnoće,
  • infekcija,
  • povreda glave,
  • oštećenje bubne opne,
  • lečenje određenih vrsta kancera,
  • upotreba određenih vrsta lekova.

Oštećenje sluha može biti posledica različitih bolesti kao npr. upale uva i sl. Međutim, u današnje vreme oštećenje sluha nastaje sve češće kao posledica izloženosti prevelikoj buci, a ukoliko je izloženost buci svakodnevna i traje po nekoliko sati može doći do oštećenja sluha koje je trajno i više se ne može popraviti nikakvim lekovima. Naročito je opasan rad u bučnim fabrikama, rad s bučnim alatima i strojevima… U svim tim slučajevima treba se zaštititi nošenjem “slušalica“ (antifona) protiv buke i/ili stavljanjem zaštitnih čepića u uši. Postoje i svakodnevne štetne navike: preglasno i često slušanje muzike, dugotrajne vožnje motorom, prečesto i dugotrajno uzimanje nekih antibiotika kao i konzumiranje duvana i alkohola.

Stepen oštećenja sluha

Činjenica je da jedna od 6 osoba starosti preko 50 godina, ima poteškoća sa sluhom i zahteva pomoć u pojačavanju zvukova. Oštećenje sluha ide od lakšeg, ka srednje teškom, ozbiljnom i dubokom oštećenju. Lakše oštećenje sluha smanjuje našu mogućnost u razumevanju govora, dok kod dubokog oštećenja sluha razumevanje govora uopšte nije moguće. Bez obzira na stepen oštećenja, mnoge tipove zvukova je veoma teško, pa i nemoguće čuti – zvukovi kao što je poj ptica, tihi glasovi, aparati kao što je telefon. 

    Zakažite besplatnu proveru sluha!