Izbor i nabavka slušnih aparata

Ako smatrate da patite od gubitka sluha, u tome niste sami. Prema Američkoj Alijansi za sluh, više od 28 miliona ljudi u Sjedinjenin Američkim Državama ima značajan gubitak sluha, a jedna trećina njih su osobe starije od 65 godina. Međutim, uprkos ovako velikom broju slušno oštećenih osoba, godišnje se proda samo oko jedan milion slušnih aparata. Po nekim istraživanjima, samo oko 20% onih kojima je slušni aparat potreban zaista ga i nose i imaju korist od njega.

1. Podesite zvučnik ili priključite slušalice

2. Startujte online test sluha

3. Unesite e-mail i preuzmite rezultate

Što se tiče izbora slušnog aparata, ne postoji nijedan poseban slušni aparat koji je najbolji na tržištu i koji bi bio pogodan za sve tipove i stepene oštećenja sluha. Izbor slušnog aparata nije samo stvar ukusa. Svaki gubitak sluha je različit kao što su i auditorne potrebe individualno različite. Međutim, skoro sve kompanije koje se bave izradom slušnih aparata idu u pravcu izrade programibilne ili digitalne linije slušnih aparata sa beznačajnom razlikom u strategiji obrade zvuka, ali sa sličnim rezultatom u obezbeđivanju jasne amplifikacije.

 

Dva su glavna faktora koja odlučuju u kupovini, odnosno nabavci slušnog aparata: veličina (stil) i vrsta aparata. Veličina može da se kreće od izuzetno malog slušnog aparata, što je karakteristika kanalnih slušnih aparata, do aparata koji se postavljaju iza ušne školjke i koji su većih dimenzija. Veličina aparata utiče na snagu slušnog aparata, a u izboru pacijentu pomaže stručnjak koji dobro poznaje aparate, odnosno njihove mogućnosti. Najmanji slušni aparati nisu za ozbiljna oštećenja sluha zbog njihove ograničenosti u snazi odnosno volumenu pojačanja. Boje slušnog aparata su različite i mogu se birati prema boji kože ili boji kose i na taj način se čine manje primetnim.

 

Slušni aparat ne može da obezbedi nikakvu korist ukoliko se ne upotrebljava odnosno ukoliko završava u fijoci. On mora pravilno da se koristi i da se upotrebljava svaki dan. Sa današnjom modernom tehnologijom i dobrim profesionalnim pristupom u podešavanju slušnog aparata, ne postoji nijedan razlog da bi slušni aparat završio u fijoci. Stalnim korišćenjem slušnog aparata slušanje postaje ugodan osećaj odnosno lepo iskustvo.

    Zakažite besplatnu proveru sluha!