Pametan slušni aparat povezan sa Internetom: rešenje koje menja život?

Prvi deo intervjua sa Thomasom Behrensom, šefom audiologije u Oticon-u

1. Podesite zvučnik ili priključite slušalice

2. Startujte online test sluha

3. Unesite e-mail i preuzmite rezultate

Da li možete da predstavite novi slušni aparat koji je Oticon razvio a koji može da se povezuje sa internetom? Kako funkcioniše ovaj uređaj?

 

Oticon Opn je slušni aparat koji omogućava povezivanje sa pametnim telefonom i podržava sve konekcije koje imate na internetu a koje pametni uređaji podržavaju.

Posebno smo izabrali internet zajednicu pod nazivom „Ako ovo onda to (If This Then That)“ (IFTTT) jer je relativno vrlo jednostavano koristiti servis treće strane koji je podržan od strane velikog broja globalnih proizvođača uređaja poput Philipsa i drugih, koji proizvode kućne aparate i praktičnu elektroniku kako bi pomogli ljudima u svakodnevnim rutinskim aktivnostima.

 

Kakav uticaj se nadate da će Opn imati na osobe sa oštećenjem sluha?

 

Imamo dosta dokaza o tome šta Opn može da pruži ljudima, tako da se ne moramo samo nadati, već zapravo znamo dosta toga šta može da uradi.

Do sada smo sproveli pet naučnih studija o uređaju i znamo da, pre svega, Opn može učiniti ono što najbolji slušni aparati mogu da urade danas, a to je poboljšanje sposobnosti ljudi da razumeju govor u buci.

Takođe, sa Opn-om, predstavili smo nove pogodnosti za rehabilitaciju sluha koje ranije nisu postojale. Koristeći objektivna merenja, mi smo dokumentovali da Opn smanjuje opterećenje mozga koje osoba sa oštećenjem sluha obično doživljava kada sluša govor u buci. Mi direktno činimo manje zahtevnim za mozak da prida značenje zvucima koje ljudi slušaju.

To smo potvrdili sprovođenjem studije kojom smo proverili da li ovo olakšava ono što mi zovemo kognitivni benefiti. „Kognitivni benefiti“ je nešto što omogućava mozgu da uradi nešto drugo jer su se kognitivni kapacitet ili snaga mozga u osnovi oslobodili da donose odluke ili da rade nešto što ranije niste mogli učiniti.

Ono što smo izabrali da proverimo je bila sposobnost ljudi da pamte. U studiji smo dokumentovali da  ljudi mogu zapamtiti do 25% više sa našim Opn slušnim aparatom kada aktiviramo tehnologiju za smanjenje buke koja čini okolne zvuke manje nametljivim.

 

Koje povratne informacije ste do sada dobili od korisnika?

 

Dobili smo najbolje povratne informacije koje smo ikada imali prilikom predstavljanja novih slušnih aparata.

Ljudi nam opisuju kako su sada u stanju da rade stvari koje ranije nisu mogli. Na primer, neki ljudi kažu: „U prošlosti, stvarno mi je bio izazov kad bih sa svojim prijateljima otišao u restoran. Sada mogu da idem tamo, osećam se opušteno i mogu da sedim gde god želim u restoranu.“

Tipično, mnogi korisnici aparata nalaze mirni ugao kafea ili restorana sa leđima do zida, tako da ne bi bili previše izloženi buci koja je iza njih. Ovo su situacije kojih su korisnici Opn slušnih aparata sada oslobođeni.

Navešću kao primer jednog advokata koji koristi Opn. U prošlosti, ne samo što se borio da čuje ono što ljudi govore u sudnici, već mu je bio potreban pomoćnik da ga povremeno informiše ako je nešto propustio. Sa Opn-om, on sada može pratiti sve što se dešava u sudnici i može čak da proceni raspoloženje sudije, jer Opn sada obrađuje okolne zvuke a posebno smanjuje buku mnogo više nego što je to bilo moguće u prošlosti. To korisniku dodatno oslobađa kognitivne sposobnosti.

Znamo da je nešto kao što je procena nečijeg raspoloženja posebno izazovno i zahteva da mozak nije previše opterećen; treba da ima preostali kapacitet za ovo. Tipično, kada otkrivaš značenje zvuka, prvo otkrivaš direktno značenje onoga što je rečeno, značenje reči, a zatim nakon toga možeš otkrivati dublje značenje kao što je raspoloženje osobe ili neke skrivene poruke u onome što je rečeno i tako dalje.

To sve zahteva dodatni kognitivni kapacitet. Gubitak sluha smanjuje kognitivne sposobnosti, što mnogi ljudi ne shvataju kada se radi o gubitku sluha. To nije samo gubitak sposobnosti da se čuju mekani zvuci, već se i mozak opterećuje mnogo više, angažuje resurse iz delova mozga koji se obično koriste za nešto drugo i koji utiču na vašu opštu funkciju i sposobnost da dobro funkcionišete, posebno u društvenim situacijama.

 

Koliko je bila važna veličina i dizajn u razvoju Opn-a?

 

To je uvek za nas veoma važno. Zbog toga smo odabrali najpoželjniju veličinu i dizajn kao stil slušnog aparata koji je prvi put predstavljen. Međutim, u poređenju sa svim ovim prednostima o kojima sam upravo govorio, prioritet smo dali razvoju novih sistema za smanjenje buke i razvoju novog sistema povezivanja koji omogućava novu IFTTT uslugu.

Osim što vam omogućava da se povežete na internet, ovaj novi sistem povezivanja takođe omogućava da se direktno povežete na iPhone i koristi iPhone kao pametan daljinski upravljač za slušni aparat. To je takva konektivnost koja uklanja prepreke za osobe sa oštećenjem sluha.

Razgovarao sam puno o tome kako smo postigli neke nove, neviđene koristi sa Opn-om koje ljudi ranije nisu imali. To je važan korak napred iz perspektive medicinskih uređaja, poboljšavamo kvalitet zdravstvene zaštite koju pružamo.

Pored toga, mi takođe želimo da olakšamo za osobe sa oštećenjem sluha da žive svoje živote i da izaberu šta god žele da rade, na primer, sa društvenim medijima i razvojem u medijskom prostoru koji trenutno vidimo.

Zbog toga smo takođe odabrali da uključimo IFTTT uslugu, jer se razvija u nizu novih aspekata koji su jednostavni za korišćenje. To potom pomaže u smanjenju barijera za povezivanje sa ljudima, prijateljima i porodicom za osobe sa oštećenim sluhom.

Na primer, IFTTT im omogućava da čuju zvono na vratima. U prošlosti ljudima su trebala posebna rešenja za svoje domove da bi mogli da čuju zvono na vratima dok su bili na drugom kraju kuće. Sada, ako imate IFTTT zvono na vratima, zvono će automatski poslati signal slušnom aparatu ako je pametni telefon u opsegu. Ljudi mogu takođe dobiti direktna obaveštenja u svojim slušnim aparatima, kao što su: da moraju da se podsete na sastanak ili da imaju druženje sa prijateljima i tako dalje. Sve to pomaže ljudima da ostanu socijalno aktivni.

 

(Izvor: News-Medical.net)

    Zakažite besplatnu proveru sluha!