Šta očekivati prilikom dolaska na proveru sluha

Kako vas jednostavna, bezbolna provera sluha može odvesti na put ka boljem sluhu

1. Podesite zvučnik ili priključite slušalice

2. Startujte online test sluha

3. Unesite e-mail i preuzmite rezultate

Čestitamo vam na odluci da zakažete proveru sluha! Bez obzira da li je u pitanju provera zbog poteškoća sa sluhom koje već imate ili je samo redovna provera sluha sa ostalim rutinskim zdravstvenim pregledima, preduzimate važan korak ka svom dugoročnom zdravlju sluha. Biće vam drago da znate da je vaš „veliki korak“ jednostavan i lak. Testovi koje sprovode kvalifikovani stručnjaci za sluh su bezbolni. U prvom delu bićete pitani o zdravlju sluha i vođeni kroz niz testova osmišljenih da provere zdravlje oba uha i koliko dobro čujete. Cilj je utvrditi vaše opšte zdravlje sluha i, ako se otkrije oštećenje, kako vam moderna tehnologija može koristiti.

Prvi korak: Istorija zdravlja

Kada stignete, vaš audiolog želeće da vas bolje upozna. To uključuje pitanja o celokupnom zdravstvenom i medicinskom istorijatu vas i vaše porodice i o svim poteškoćama u vezi sa vašim sluhom koje mogu uticati na vaš svakodnevni život. Vaš audiolog će takođe želeti da zna o vašem načinu života – na primer, izloženost buci ili da li radite u bučnom okruženju – i drugim faktorima koji mogu uticati na zdravlje vašeg sluha.

Provera ušnog kanala

Tokom godišnjih zdravstvenih pregleda možda ste se susreli sa otoskopom, alatom koji omogućava lekaru da vam pogleda u uši i proveri ima li vizuelnih problema u ušnom kanalu ili sa bubnom opnom. U tipičnoj proceni sluha, nakon provere oba uha otoskopom, vaš audiolog može da izvede timpanometriju, brz i bezbolan test koji pokazuje koliko dobro funkcioniše srednje uho.

Provera sluha

Ispitivanja sluha se izvode u zvučno izoliranim prostorijama ili prostorijama tretiranim zvukom u kojima se ne čuju drugi I spoljašnji zvukovi. Sedećete i nosićete slušalice ili mekane čepiće za uši sa žicama povezanim na audiometar, aparat koji se koristi za procenu nivoa sluha. Takođe ćete dobiti uputstva da podignete ruku ili pritisnete dugme kada čujete zvuk.

Testiranje zvuka

Test čistim tonom proverava vašu sposobnost da čujete različite zvukove. Slušalice omogućavaju da zvukovi prelaze na jedno uvo, pa se svako uvo testira pojedinačno. Ovaj test pomaže u pronalaženju najmekših zvukova koje možete čuti na različitim tonovima ili frekvencijama. Svaki put kada čujete zvuk, pritisnite taster ili podignite ruku, kako su vam audiolozi i rekli.

Testiranje govora

Govorna audiometrija je još jedan deo ispitivanja sluha koji meri vašu sposobnost prepoznavanja reči. Od vas će se tražiti da ponovite reči koje je izgovorio vaš audiolog ili reči sa snimka. Cilj je otkriti koliko glasan govor mora biti da biste ga čuli i koliko jasno možete razumeti reči kada ih čujete izgovorene.

Grafikon rezultata ispitivanja sluha

Rezultati vašeg testiranja zabeleženi su na audiogramu koji prikazuje vrstu, stepen i konfiguraciju gubitka sluha. Audiogram prikazuje prag sluha u odnosu na prosečan „normalan“ sluh, pokazujući koliko dobro čujete u smislu visokih tonova u odnosu na niske tonove (frekvencija) i u smislu jačine ili intenziteta. Rezultati su prikazani za svako uho.

Frekvencija se meri horizontalno na vrhu testa sluha. Kako se frekvencije kreću s leva u desno, one se kreću od nižih ka višim. Vertikalna osa audiograma na levoj strani predstavlja intenzitet zvuka, mereno u decibelima. Kako se broj decibela povećava, tako se povećava i gubitak sluha.

Stručni audiolozi čine razliku

Vaš audiolog provešće vas kroz rezultate vašeg audiograma, odgovoriti na sva pitanja koja imate i objasniti šta rezultati znače za vas. Svako oštećenje sluha je jedinstveno koliko i otisak prsta. Personalizovana nega koju dobijete od kvalifikovanog profesionalca za negu sluha odnosiće se ne samo na vaše jedinstveno oštećenje sluha, već i na rešenja za sluh koja mogu biti najbolja za vas i vaš životni stil.

Ako se otkrije oštećenje sluha, današnji savremeni slušni aparati nude vam niz atraktivnih izbora. Vaš audiolog pomoći će vam dok budete birali rešenje koje je posebno prilagođeno vašem oštećenju sluha i vašim željama.

Da biste videli izbor najsavremenijih slušnih aparata koji su dostupni u Audiovox predstavništvima kliknite na OVAJ LINK

    Zakažite besplatnu proveru sluha!