ConnectLine

ConnectLine za povezivanje slušnih aparata sa drugim uređajima (Adapter za telefon, TV adapter, Sreamer Pro), Oticon Remote Control, Oticon Amigo, budilnici namenjeni osobama sa oštećenim sluhom, prostorne petlje, bebi alarmi.

ConnectLine

Aplikacija Oticon ON App i Oticon ConnectLine App za pametne telefone i tablete omogućavaju korisnicima da iskoriste sve prednosti pametnih uređaja i savremenih slušnih aparata. Ove aplikacije se mogu besplatno preuzeti na App Store i Google Play.

ConnectLine

(Pre upotrebe pročitati uputstvo! O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Oticon slušni aparat je medicinsko sredstvo. Medicinsko sredstvo se može izdati na mestima koja su određena dozvolom ministarstva nadležnog za poslove zdravlјa o obavlјanju prometa na veliko i prometa na malo medicinskih sredstava, na osnovu propisa u oblasti medicinskih sredstava i zdravstvene zaštite može se izdati samo u specijalizovanim prodavnicama.

PRODAJA SLUŠNIH APARATA ONLINE ZAKONOM NIJE DOZVOLJENA.)

BESPLATNO ISPROBAJTE OVAJ MODEL

Model: ConnectLine

    Ria 2