Slušni aparati – Da li su vodootporni?

Pojmovi „vodootporan“ i „vodonepropustan“ su u širokoj upotrebi i lako su razumljivi. Svaki proizvod sa ovim oznakama smatra se kvalitetnijim u odnosu na onaj koji tu oznaku nema.

1. Podesite zvučnik ili priključite slušalice

2. Startujte online test sluha

3. Unesite e-mail i preuzmite rezultate

Standard IEC 60529 koji opisuje pouzdanost rada uređaja izloženih prašini i vodi, pomoću IP brojeva označava stepen zaštite proizvoda od prodiranja prašine i vode u kućišta u kojima se nalaze električne komponente. Razumevanjem IP brojeva korisnik će dobiti jasniju sliku o stepenu zaštite, nego samo se oslanjajući na sugestivne komercijalne opise proizvođača ili prodavca.

 

Na primer, električna utičnica označena sa IP22 pruža zaštitu od guranja prstiju i neće biti oštećena ukoliko se izlaže vertikalnim, ili približno vertikalnim, kapima kiše ili drugih kapi vode.

 

Navedeni standard odredjuje sledeće IP brojeve:

 

 

Navođenje IP nivoa zaštite u reklamnim materijalima i upotreba termina “vodootporan” ili “vodonepropustan” sugeriše korisniku da određeni proizvod poseduje vanrednu otpornost i da neće biti oštećen izlaganjem vodi pod normalnim uslovima rada (hodanje po kiši, tuširanje, plivanje, znojenje, slučajno prskanje itd.).

 

Najnovije generacije slušnih aparata, zahvaljujući primeni nano presvlaka na kućištima i unutrašnjim elektronskim komponentama, poseduju visok nivo zaštite od prodiranja vode unutar kućišta aparata i zaštitu elektronskih komponenti.

 

Korisnici kojima se dogodilo da je njihov slušni aparat bio potpuno potopljen u vodu, treba da ga pažjivo obrišu sa spoljne strane, da otvore vrata kućišta baterije da bi izašla sva voda koja je ušla u aparat, i da ga sa otvorenim vratima kućišta baterije odlože da se suše oko 30 minuta. Nakon toga aparat će, pod normalnim uslovima, biti ponovo funkcionalan.

 

Na osnovu gornjeg opisa većina savremenih slušnih aparata odgovara klasifikaciji IPx7, odnosno najveći broj slušnih aparata zaista jeste vodootporan.  

 

 

Slušni aparat za ronioce, SCUBA, FREE DIVERE i APNEA ?

 

Slušni aparati apsolutno nepropusni za vodu, kada bi i postojali, ne bi imali prakticnu upotrebu na dubinama rekreativnog i profesionalnog ronjenja. Sa povećanjem dubine raste i hidrostatički pritisak vode, na svakih 10 m dubine, pritisak se povećava za po 1 bar (atmosferu). Na primer, na dubini 20 m, pritisak vode iznosi 2 bara.

Varijacije pritiska najveće su u plitkoj vodi, tako da problemi sa bolom u ušima mogu javiti već na dubinama od 1-2 metra, kod osoba koje ne mogu da izvrše izjednačavanje pritiska.

Slušni aparati zatvaraju spoljašnji ušni kanal,  a pritisak vode mogao bi izazvati imploziju slušnog aparata u uvo, što bi svakako dovelo do teških povreda ili čak smrtnog ishoda.

Dakle ne postoje slušni aparati namenjeni za ronioce niti ih treba koristiti prilikom potapanja u vodu.

 

    Zakažite besplatnu proveru sluha!