Video relej centar Covid-19 za gluve i nagluve osobe

Gradska organizacija gluvih Beograda je u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije omogućila svim gluvim i nagluvim osobama širom Srbije dostupnost Video relej centra COVID 19 (VRC COVID 19) u toku 24 sata dnevno.

1. Podesite zvučnik ili priključite slušalice

2. Startujte online test sluha

3. Unesite e-mail i preuzmite rezultate

Video relej centar COVID 19 ima za cilj unapređenje položaja gluvih i nagluvih osoba u Srbiji uklanjanjem barijera u komunikaciji , pružanjem besplatnih usluga prevođenja u toku 24 sata dnevno , svakog radnog dana i subotom i nedeljom putem video linka kako bi gluvim i nagluvim osobama bio omogućen i dostupan pristup svim informacijama i merama podrške i pomoći koje se pružaju i ostalom stanovništvu za vreme vanrednog stanja.

Gluve i nagluve osobe moraju da imaju instaliranu neku od sledećih aplikacije na svojim mobilnim telefonima, tabletima, računarima kako bi koritile usluge VRC-a : Viber, IMO, WhatsApp, Facebook stranice “Prevodilacke usluge” i Skype naloga “Serviszjbeograd”.

Usluge prevođenja su dostupne na sledeći način :

1. Od 07:00 do 15:00 časova – pomoću aplikacija Viber, IMO, WhatsApp (broj telefona 0638579106) , FB stranice “Prevodilacke usluge” i putem Skajpa “Serviszjbeograd”

2. Od 15:00 do 07:00 časova preko FB stranice “Prevodilacke usluge” i Skype “Serviszjbeograd”

Sve najnovije informacije o korona virusu i preventivnim merama možete pogledati na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije na internet adresi https://covid19.rs/ .

(Izvor: covid19.rs)

    Zakažite besplatnu proveru sluha!