PRIKLJUČILI SMO SE KLUBU PRIJATELJA SOS DEČIJA SELA SRBIJA

SOS Dečija sela Srbija je humanitarna organizacija, koja od 2004. godine, u Srbiji, pruža podršku deci i mladima bez roditelјskog staranja i u riziku od izdvajanja iz porodice, kao i mladima iz ranjivih grupa, na putu ka ekonomskoj samostalnosti. Poslednjih deset godina, fokus njihovog rada je na preventivnim programima.

 

PRIKLJUČILI SMO SE KLUBU PRIJATELJA SOS DEČIJA SELA SRBIJA

 

Društveno odgovorne aktivnosti su bitan deo poslovanja kompanije Audiovox i ovome se posvećuje posebna pažnja sa ciljem da se u okviru mogućnosti pomognu razne grupe u okviru naše zajednice kojima je pomoć potrebna. Pored humanitarne akcije ČUTI I RAZUMETI posvećene deci sa oštećenim sluhom a koju organizujemo već 11 godina, redovno pomažemo razne organizacije, stipendiramo sportiste, decu bez roditeljskog staranja i druge.

 

PRIKLJUČILI SMO SE KLUBU PRIJATELJA SOS DEČIJA SELA SRBIJA

 

Audiovox je nedavno postao i član Kluba prijatelja organizacije SOS Dečija sela Srbija što podrazumeva kontinuiranu podršku njihovom radu. Kroz redovne mesečne donacije pružaćemo podršku deci i mladima bez roditeljskog staranja i socijalno-ugroženim porodicama uključenim u sve programe i projekte koje sprovodi SOS Dečija sela Srbija.

PRIKLJUČILI SMO SE KLUBU PRIJATELJA SOS DEČIJA SELA SRBIJA