Šta su slušni aparati

Slušni aparat je mali elektronski uređaj koji se nosi u uvu ili iza uva. On pojačava zvukove tako da osoba oštećenog sluha može da sluša, komunicira i potpunije učestvuje u svakodnevnim aktivnostima.

Slušni aparat pojačava vibracije koje ulaze u uvo. Oštećene prijemne ćelije unutrašnjeg uva ih tako mogu detektovati i pretvoriti u nervni signal koji se prosleđuje do mozga. Što su više oštećene prijemne ćelije veći je stepen oštećenja sluha, pa je tako i potrebno veće pojačanje slušnim aparatom.

Ukoliko sumnjate da Vam je sluh oštećen i mislite da biste imali koristi od slušnih aparata, posetite svog lekara koji će Vas uputiti lekaru specijalisti  za uho, grlo i nos - otorinolaringologu. On će ispitati uzrok oštećenja sluha i merenjem utvrditi njegov tip i stepen.

Merenje sluha (audiometrija) izvodi se u zvučno izolovanoj prostoriji (gluva soba) uz korišćenje posebnog uređaja - audiometra. Ispitaniku se na uši postave slušalice preko kojih mu se puštaju tonovi različite jačine i visine, a njegov zadatak je da pritiskom na taster ili podizanjem ruke da znak kada je čuo ton. Rezultati ispitivanja beleže se na audiogramu, koji predstavlja grafički prikaz vrste i stepena oštećenja sluha. Ovaj nalaz polazna je osnova u izboru modela slušnih aparata.

Koje glavne delove imaju slušni aparati

Postoji mnogo različitih modela slušnih aparata, ali u osnovi svi imaju iste glavne komponente:

1. Mikrofon - prikuplja zvukove iz okruženja i pretvara ih u električne signale.

2. Pojačalo- pojačava intenzitet signala iz mikrofona. Filteri modifikuju zvuk tako da se pojačavaju samo oni zvukovi važni za korisnika.

3. Zvučnik - prijemnik - pretvara obrađene električne signale u zvučne signale kako bi ih korisnik čuo.

Pored ove tri komponente, savremeni digitalni slušni aparati uključuju i mali kompjuter - procesor koji obrađuje zvučne signale kako bi ih prilagodio individualnim potrebama korisnika.

Slušni aparati zaista pomažu.

Vaš svet će ponovo početi da se otvara. Čućete zvukove koje odavno niste čuli. Komunikacija sa okolinom biće Vam mnogo lakša. Osetićete da se manje zamarate u težnji da razumete ljude sa kojima razgovarate.

Ako vas zanimaju slušni aparati i cene, više o tome možete videti u sekciji sajta SLUŠNI APARATI.

Napravite prvi korak ka DOBROM sluhu

Ako sumnjate da ne čujete dobro treba da znate da je provera sluha jednostavna i bezbolna. Ako se utvrdi da imate oštećenje sluha, mi ćemo vam pomoći da se odlučite između širokog izbora diskretnih i modernih slušnih aparata koji će vam ne samo pomoći da bolje čujete već će poboljšati i vaš ukupan kvalitet života. Ako želite da napravite prvi korak ka kvalitetnijem životu, savetujemo vam da zakažete proveru sluha kod Audiovox stručnjaka za sluh. Zakažite svoj besplatni termin za proveru sluha klikom na ovaj link   >>> ZAKAŽITE TERMIN <<<