Oticon Dynamo je porodica super power zaušnih (BTE 13) slušnih aparata izgrađena na novoj Inium Sense platformi i dizajnirana za korisnike težeg i veoma teškog oštećenja sluha koji žele diskretan uređaj velike izlazne snage. Omogućava lak pristup kontroli jačine i prilagođavanje ličnim potrebama, pružajući pri tome optimalno razumevanje govora.

Dynamo sadrži jedinstvenu kombinaciju pristupa obradi signala korišćenjem Speech Rescue i Speech Guard funkcija. Speech Rescue poboljšava razumevanje govora čuvanjem govornih elemenata na visokim frekvencijama koji se najčešće gube. Speech Guard funkcija kombinujući dve metode pojačavanja zvuka (linearni i nelinearni) u jednom sistemu kompresije pomaže očuvanju finih detalja govora  čineći zvuke čujnim, prijatnim i jasnim.

YouMatic je personalni automatski sistem koji kontroliše obradu signala u različitim zvučnim okruženjima  prilagođavajući odgovor, direkcionalnost, ublažavanje buke i brzinu kompresije zvuka.

Dynamo modeli pokrivaju područje podešavanja do 6.5 kHz na 4-9 kanala u zavisnosti od modela i omogućavaju formiranje 4 različita programa rada.

Model Dynamo dostupan je u četiri podmodela različitog cenovnog ranga - Dynamo SP 10, Dynamo SP 8, Dynamo SP 6, Dynamo SP 4. U ponudi je na raspolaganju 7 boja kućišta izrađenih od biokompatilnog i antialergijskog materijala. Dynamo  omogućava i upotrebu dodatne opreme za komunikaciju kao što su FM sistem i ConnectLine sistem i tako svojim korisnicima olakšava korišćenje telefona, mobilnih uređaja, televizora i dr.

(Pre upotrebe pročitati uputstvo! O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.)