Staračka nagluvost (Presbiakuzis) – Uzroci, simptomi i lečenje

Presbiakuzis, presbiakuzija ili presbiakuza su stručni pojmovi za ono što u svakodnevnom govoru zovemo – staračka nagluvost. U pitanju je fiziološka pojava koja se karakteriše progresivnom nagluvošću perceptivnog tipa i zujanjem u ušima.

Ukoliko sumnjate u to da neko iz Vašeg bliskog okruženja ispoljava simptome staračke nagluvosti, ili ste i sami kod sebe uočili neke naznake presbiakuzisa, pročitajte tekst u nastavku, gde ćemo Vas detaljnije informisati o uzrocima ovog stanja, simptomima koje možete i sami da primetite i pripišete progresivnoj nagluvosti, kao i preporukama za optimalnu dijagnozu i metodama lečenja.

Staračka nagluvost

Koji su uzroci staračke nagluvosti?

Precizan odgovor na ovo pitanje ne postoji, jer do danas nije utvrđen tačan i jedinstven uzrok ovoj pojavi. 

Život savremenog čoveka u hroničnoj buci svakako može biti jedan od uzroka, čemu ide u prilog činjenica da je pojava presbiakuzisa zastupljenija u razvijenijim zemljama. Učestalo izlaganje buci saobraćaja, buci na gradilištu, kao i aktivnosti kao što su kontinuirano slušanje glasne muzike, mogu biti uzroci postepenog gubitka sluha.

Tu su i druge, danas već uobičajene poteškoće, stanja i oboljenja, kao što su stres, hipertenzija, dijabetes, ili oboljenje krvnih sudova. Sve su ovo faktori koji svi skupa dovode do ireverzibilnih, degenerativnih promena na slušnom živcu.

Staračka nagluvost simptomi

Tegobe se javljaju obično između 40. i 50. godine života. Nagluvost se javlja postepeno, a evo kako koji su simptomi na osnovu kojih možete posumnjati na presbiakuziju:

  • Nagluvost se javlja simetrično na oba uva;
  • Oslabljen sluh  je često praćen je zujanjem u ušima različitog intenziteta; 
  • Sluh je najpre oštećen u visokim tonovima, a tek kasnije budu oštećene i niske frekvence; 
  • Otežano razumevanje govora, naročito u uslovima buke. Pacijent često ne čuje zvuk zvona telefona ili kućnog zvona.

Dijagnoza prezbiakuzije

Dijagnoza prezbiakuzije se postavlja na osnovu:

  • Anamneze 
  • Kliničkog pregleda 
  • Starosne dobi pacijenta

Tonalna audiometrija je dijagnostička metoda kojom se definitvno postavlja dijagnoza i određuje stepen oštećenja sluha.

Najčešći uzrok oštećenja sluha su degenerativne promene čula sluha i slušnog živca usled procesa starenja – PREZBIAKUZIJA, a definiše se kao obostrano, simetrično, ireverzibilno senzorineuralno oštećenje sluha.

Presbiakuzis pogađa 30% populacije starije od 65 godina, odnosno 50% osoba preko 75 godina. Kod pacijenata sa genetskom predispozicijom za ovu bolest, nalaze se značajna oštećenja slušnog živca već u 40 godina života.

Kod starijih osoba ovo predstavlja ozbiljan problem u komunikaciji te se one često povlače iz društva, ponekad su pogrešno shvaćeni i od članova porodice, ne retko ispoljavaju znakove depresije.

Staračka nagluvost lečenje – kako izgleda procedura?

Zadatak lekara ORL specijaliste je da, nakon postavljenje dijagnoze, uputi pacijenta u referentnu ustanovu radi rešavanja navedenog problema.

U cilju restitucije socijalnog kontakta, jedino pravo rešenje za pacijenta je korišćenje adekvatnog slušnog aparata. U ustanovama koje su specijalizovane za slušne amplifikatore, stručna osoba će detaljno, kompjuterski ispitati i odrediti slušni aparat koji je prilagođen tipu i stepenu pojedinačnog oštećenja sluha za oba uva.

Dr Nada Novović
ORL specijalista

EUROSLEEP
Specijalistička ordinacija za uvo, nos i grlo
Dimitrija Tucovića 89, Beograd, Zvezdara
tel: 011-744 666 5
mob: 064-254 55 64, 060-344 666 5

U Audiovox predstavništvima širom Srbije možete se konsultovati sa našim timom stručnjaka, koji će vam preporučiti odgovarajući model slušnog aparata. Posetite nas na nekoj od naših lokacija, i unapredite kvalitet svog života uz pomoć kvalitetnog aparata za sluh.

1. Podesite zvučnik ili priključite slušalice

2. Startujte online test sluha

3. Unesite e-mail i preuzmite rezultate

    Zakažite besplatnu proveru sluha!