Staračka nagluvost (Presbiakuzis) – Uzroci, simptomi i lečenje

Presbiakuzis, presbiakuzija ili presbiakuza su stručni pojmovi za ono što u svakodnevnom govoru zovemo – staračka nagluvost. U pitanju je fiziološka pojava koja se karakteriše progresivnom nagluvošću perceptivnog tipa i zujanjem u ušima.

Ukoliko sumnjate u to da neko iz Vašeg bliskog okruženja ispoljava simptome staračke nagluvosti, ili ste i sami kod sebe uočili neke naznake presbiakuzisa, pročitajte tekst u nastavku, gde ćemo Vas detaljnije informisati o uzrocima ovog stanja, simptomima koje možete i sami da primetite i pripišete progresivnoj nagluvosti, kao i preporukama za optimalnu dijagnozu i metodama lečenja.

Staračka nagluvost

Koji su uzroci staračke nagluvosti?

Precizan odgovor na ovo pitanje ne postoji, jer do danas nije utvrđen tačan i jedinstven uzrok ovoj pojavi. 

Život savremenog čoveka u hroničnoj buci svakako može biti jedan od uzroka, čemu ide u prilog činjenica da je pojava presbiakuzisa zastupljenija u razvijenijim zemljama. Učestalo izlaganje buci saobraćaja, buci na gradilištu, kao i aktivnosti kao što su kontinuirano slušanje glasne muzike, mogu biti uzroci postepenog gubitka sluha.

Tu su i druge, danas već uobičajene poteškoće, stanja i oboljenja, kao što su stres, hipertenzija, dijabetes, ili oboljenje krvnih sudova. Sve su ovo faktori koji zajedno dovode do ireverzibilnih, degenerativnih promena na slušnom živcu, od kojih potiče slab sluh kod starijih osoba.

Staračka nagluvost simptomi

Tegobe se javljaju obično između 40. i 50. godine života. Nagluvost se javlja postepeno, a evo kako koji su simptomi na osnovu kojih možete posumnjati na presbiakuziju:

 • Nagluvost se javlja simetrično na oba uva;
 • Oslabljen sluh  je često praćen je zujanjem u ušima različitog intenziteta; 
 • Sluh je najpre oštećen u visokim tonovima, a tek kasnije budu oštećene i niske frekvence; 
 • Otežano razumevanje govora, naročito u uslovima buke. Pacijent često ne čuje zvuk zvona telefona ili kućnog zvona.

Dijagnoza prezbiakuzije

Dijagnoza prezbiakuzije se postavlja na osnovu:

 • Anamneze 
 • Kliničkog pregleda 
 • Starosne dobi pacijenta

Tonalna audiometrija je dijagnostička metoda kojom se definitvno postavlja dijagnoza i određuje stepen oštećenja sluha.

Najčešći uzrok oštećenja sluha su degenerativne promene čula sluha i slušnog živca usled procesa starenja – PREZBIAKUZIJA, a definiše se kao obostrano, simetrično, ireverzibilno senzorineuralno oštećenje sluha.

Presbiakuzis pogađa 30% populacije starije od 65 godina, odnosno 50% osoba preko 75 godina. Kod pacijenata sa genetskom predispozicijom za ovu bolest, nalaze se značajna oštećenja slušnog živca već u 40 godina života.

 

Da li slab sluh kod starijih osoba utiče na mentalno zdravlje?

Postoje nekoliko načina na koje gubitak sluha kod starijih osoba može uticati na njihovo mentalno zdravlje:

 1. Socijalna izolacija: Gubitak sluha može otežati komunikaciju, što može dovesti do toga da se starije osobe povlače iz društva i socijalnih interakcija. Ovo može povećati osećaj usamljenosti i izolovanosti, što su poznati rizični faktori za depresiju.
 2. Smanjenje samopouzdanja: Osobe koje pate od gubitka sluha mogu se osećati manje samopouzdano i sposobno u svakodnevnim situacijama, što može dovesti do sniženja samopouzdanja i samovrednovanja.
 3. Frustracija i anksioznost: Presbiakuza dovodi do otežane komunikacije i toga da su starije osobe često pogrešno shvaćene od članova porodice. Teškoće u komunikaciji i razumevanju mogu izazvati frustraciju i anksioznost, što može dodatno pogoršati emocionalno stanje osobe.
 4. Kognitivni pad: Istraživanja su pokazala da gubitak sluha može biti povezan sa ubrzanjem kognitivnog pada kod starijih osoba. Ove promene u kognitivnim funkcijama takođe mogu doprineti razvoju depresije.
 5. Smanjenje aktivnosti: Osobe sa gubitkom sluha mogu izbeći određene aktivnosti ili hobije koje su prethodno uživali, zbog teškoća u slušanju. Ovo može dovesti do smanjenja opšteg zadovoljstva životom.

Navedene posledice dokazuju da je presbiakuza jedan od faktora zbog kog se može razviti staračka depresija. Korišćenje slušnih aparata na vreme omogućava starijim osobama da ne izgube na kvalitetu života s godinama.

Staračka nagluvost lečenje – kako izgleda procedura?

Zadatak lekara ORL specijaliste je da, nakon što se dijagnostikuje presbiakuzija, uputi pacijenta u referentnu ustanovu radi rešavanja navedenog problema.

U cilju restitucije socijalnog kontakta, jedino pravo rešenje za pacijenta je korišćenje adekvatnog slušnog aparata. U ustanovama koje su specijalizovane za slušne amplifikatore, stručna osoba će detaljno, kompjuterski ispitati i odrediti slušni aparat koji je prilagođen tipu i stepenu pojedinačnog oštećenja sluha za oba uva.

Dr Nada Novović
ORL specijalista

EUROSLEEP
Specijalistička ordinacija za uvo, nos i grlo
Dimitrija Tucovića 89, Beograd, Zvezdara
tel: 011-744 666 5
mob: 064-254 55 64, 060-344 666 5

U Audiovox predstavništvima širom Srbije možete se konsultovati sa našim timom stručnjaka, koji će vam preporučiti odgovarajući model slušnog aparata. Posetite nas na nekoj od naših lokacija, i unapredite kvalitet svog života uz pomoć kvalitetnog aparata za sluh.

1. Podesite zvučnik ili priključite slušalice

2. Startujte online test sluha

3. Unesite e-mail i preuzmite rezultate

  Zakažite besplatnu proveru sluha!