OŠTEĆENJE SLUHA UTIČE NA VAŠ SAN

Na osnovu sprovedenih istraživanja dve studije su pokazale da je oštećenje sluha povezano sa kvalitetom i dužinom sna.

Oštećenje sluha utiče na vaš san

 

Studija koja je koristila podatke iz baze UK Biobank pokazuje da je loš kvalitet sna povezan sa povećanim rizikom od oštećenja sluha.

Longitudinalna analiza je uključila 231.650 učesnika starosti od 38 do 72 godine iz baze UK Biobank, sprovedena od 2006. do 2010. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu. U studiji, trajanje i pritužbe na spavanje su učesnici prijavljivali sami. Oštećenje sluha su učesnici sami prijavljivali prilikom utvrđivanja kao i kasnije tokom rehabilitacije.

Korejska studija
Korejska studija je otkrila da je učestalost umerene do teške presbiakuzije (oštećenje sluha povezano sa godinama starosti) značajno pozitivno povezana sa trajanjem sna.

U studiji, 5.547 odraslih Korejaca starosti 40 godina i više odradili su audiometrijske testove i upitnike u vezi sa trajanjem sna tokom ciklusa Nacionalnog istraživanja zdravlja i ishrane u Koreji 2010-2012. godine

EuroTrak istraživanja
Istraživanja EuroTrak, koja se redovno sprovode u nekoliko zemalja, pokazala su da izgleda da se kvalitet sna poboljšava kada ljudi sa oštećenim sluhom koriste slušne aparate.

Studija, „Trajanje i kvalitet sna i rizik od samoprijavljenog oštećenja sluha: UK Biobank Studija“, objavljena je u časopisu Ear and Hearing.

Studija, „Povezanost između trajanja sna i presbiakuzije kod odraslih u Koreji: Nacionalna anketa o zdravlju i ishrani u Koreji“, objavljena je u časopisu Korean Journal of Family Medicine.

Izvori:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov i ehima.com