Audiovox je generalni zastupnik Oticon slušnih aparata i servisira aparate ovog brenda u centralnom servisu u Beogradu a na lageru uvek ima veliki broj rezervnih delova za što brži servis kada je to potrebno. 

Ukoliko ste primetili kvar na slušnom aparatu ili probleme u funkcionisanju, najbolje je da nam aparat dostavite tako da servis može tačno da dijagnostikuje kvar. 

Oticon aparat možete predati na servis u Audiovox predstavništvu gde ste ga nabavili, tom prilikom zaposleni će još jednom pregledati aparat da li može da otkloni problem na licu mesta i ukoliko to nije moguće aparat će poslati u naš centralni servis u Beogradu.

Ukoliko niste u mogućnosti da donesete aparat u naše predstavništvo gde ste ga nabavili, možete slušni aparat poslati i poštom u naš centralni servis na adresu Audiovox, Zeleni venac 6/1, 11000 Beograd. Ukoliko nam šaljete poštom, slušni aparat mora biti spakovan u originalnu kutiju (ili neku slične jačine) radi bezbednog transporta i na papiru napišite koji problem imate sa aparatom uključujući Vaš kontakt telefon i adresu.

Dijagnostika slušnog aparata je besplatna i nakon toga kolege iz servisa će Vas obavestiti o ceni popravke pri čemu ćete se izjasniti da li želite da se popravka izvrši ili ne.

Svakodnevno održavanje slušnih aparata

Održavanje slušnih aparata je podjednako važno kao i navikavanje na njega. Kada pravilno rukujete sa Vašim slušnim aparatom i svakodnevno ga održavate smanjuje se mogućnost iznenadnih kvarova i oštećenja.
 
• Vaš slušni aparat nikada ne smete izlagati ekstremnim temperaturama, na primer ostaviti ga u autu ili na suncu.
 
• Vaš slušni aparat ne smete izlagati velikoj vlazi, naprimer parna kupatila, saune i slično. Ukoliko je Vaš slušni aparat ipak ovlažen pažljivo obrišite bateriju jer vlaga može uticati na rad Vašeg aparata. Korišćenje sredstava za isušivanje vlage, tableta i pumpica može pomoći da se ovi problemi izbegnu i mogu produžiti radni vek Vašeg slušnog aparata.
 
 
• Kozmetički preparati, sprejevi za kosu, losioni, parfemi mogu oštetiti Vaš slušni aparat. Potrebno je da uvek skinete slušni aparat pre upotrebe ovih preparata. 
 
• Obavezno pre odlaska na spavanje otvorite poklopac kućišta baterije kako bi omogućili cirkulaciju vazduha unutar slušnog aparata. Redovno čistite otvore mikrofona na aparatu kao i otvore na individualnoj olivi. Olivu treba redovno čistiti i cevčicu zameniti kada postane kruta i žuta.
 
Ovo su neka osnovna uputstva za dobro funkcionisanje Vašeg slušnog aparata koja možete naći  i u našem "Uputstvu za slušni aparat". Jako je bitno da  budete upoznati sa svakim segmentom rada i održavanja Vašeg aparata. Naravno za sva dodatna pitanja i uputstva o održavanju slobodno nam se obratite.
 

Video saveti za korišćenje i održavanje slušnih aparata

Ispod možete pogledati i par video saveta kako da najbolje koristite i održavate svoje Oticon slušne aparate:

1. Čišćenje Oticon slušnog aparata i olive


 

2. Uključivanje i postavljanje slušnog aparata Oticon CIC


 

3. Korišćenje dugmeta za jačinu zvuka na slušnom aparatu Oticon BTE


 

4. Korišćenje dugmeta za program na slušnom aparatu Oticon BTE


 

5. Menjanje baterije na slušnom aparatu Oticon BTE


 

6. Skidanje olive i gašenje slušnog aparata Oticon BTE